rolnik

Jak uzyskać uprawnienia rolnika?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego w Polsce zazwyczaj dziedziczy się pokoleniowo. Rolnik oddaje grunty oraz resztę dobytku swoim dzieciom, niekiedy wnukom. Ostatnie lata pokazują, że z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie ziemią uprawną wśród osób, które wcześniej nie miały styczności z rolą. Ponadto nie posiadają doświadczenia ani odpowiednich kwalifikacji w tym kierunku. Czy można prowadzić gospodarstwo rolne od zera? Niestety według polskiego prawa nie wystarczy kupić lub wydzierżawić ziemię, aby zostać rolnikiem. Jak uzyskać uprawnienia rolnicze?

Kim jest rolnik?

Bardzo ważnym aspektem definicji rolnika jest jego status według polskiego prawa. Według Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegomoże zostać osoba, która dzierżawi lub posiada nieruchomość rolną. Własność ta nie może przekraczać trzystu hektarów. Oprócz tego rolnik musi podejmować decyzje oraz wykonywać wiele działań w sposób samodzielny. Kolejnym warunkiem jest kwestia zamieszkania w gminie, w której znajduje się gospodarstwo. Osoba starająca się o status rolnika powinna zamieszkiwać tam przez co najmniej 5 lat. Ponadto nie można zapominać o odpowiednich kwalifikacjach rolniczych. Jak widać, nie wystarczy dokonać zakupu gruntów pod uprawy, ale trzeba również wykazać odpowiednie kompetencje. Jak uzyskać uprawnienia rolnika?

Jak zostać rolnikiem od zera?

Pierwszym warunkiem jest posiadanie nieruchomości rolnych, czyli gruntów pod uprawę. Wiele ofert sprzedaży można znaleźć np. na portalach rolniczych. Kto może dokonać zakupu ziemi? W przypadku gdy wielkość nieruchomości nie przekracza 1 ha, każdy może ją kupić. Podobnie dzieje się, kiedy działka jest większa niż 1 ha, ale sprzedający jest spokrewniony z kupującym. Z kolei w sytuacji, gdy nabywamy ziemię od osoby spoza naszej rodziny, musimy uzyskać zgodę dyrektora KOWR. W tym przypadku mogą pojawić się problemy. Wniosek do tej instytucja składa zarówno kupujący jak i sprzedający. Ponadto "przyszły rolnik" musi przedstawić dokładny plan gospodarowania działki. Oprócz tego zobowiązany jest do zamieszkania przez 5 lat w gminie, gdzie znajduje się nieruchomość i osobistego prowadzenia działalności rolniczej. Należy również pamiętać, że w tym czasie nie można tej nieruchomości sprzedać.

Jak uzyskać uprawnienia rolnika?

Po spełnieniu dwóch pierwszych warunków, czyli posiadania nieruchomości rolnej oraz zamieszkiwania gminy przez co najmniej 5 lat, należy również wykazać się właściwymi kwalifikacjami. Jak uzyskać uprawnienia rolnicze? Pierwszym sposobem jak możemy je dostać jest wykształcenie ukierunkowane na rolnictwo. Może to być na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej, średniej czy na podstawie studiów. Najczęściej kierunki rolnicze kończą osoby, które bardzo szybko chcą przejąć gospodarstwo. A co w przypadku tych, którzy nie mają takiego wykształcenia? Jako kwalifikacje liczy się również szkoła średnia oraz co najmniej 3-letni staż pracy. Określa się go na podstawie opłacanego ubezpieczenia społecznego. Oprócz tego tej kwalifikacji podlega również umowa o pracę na gospodarstwie rolnym. W przypadku osób, które posiadają tylko wykształcenie podstawowe lub zawodowe - ten staż musi wynosić co najmniej 5 lat.

Osoby, które nie posiadają wyżej przedstawionych kwalifikacji rolniczych mogą zdobyć je na studiach rolniczych. Rolnictwo można studiować na uczelniach, które są uznawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W przypadku osób, które posiadają już wykształcenie wyższe- uprawnienia rolnika mogą zdobyć na podyplomowych studiach rolniczych.

Po spełnieniu powyższych warunków i otrzymania statusu rolnika indywidualnego można założyć własne gospodarstwo rolne. Wymaga oczywiście ono kolejnych formalności. Należy zgłosić działalność w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Gminy oraz u podmiotów zajmujących się nadzorem nad produkcją żywności.

Podsumowując, jak uzyskać uprawnienia rolnicze, należy przygotować się wypełnienie wielu formalności. Osoby otrzymujące gospodarstwo z pokolenia na pokolenie omijają część biurokracji. Dla reszty zostanie rolnikiem wymaga dużego poświęcenia i zdobycia kwalifikacji.