wódka

Od czego zależy cena wódki?

Jeśli zastanowić się, jaki rodzaj alkoholu najmocniej zakorzenił się w polskiej tradycji i kulturze, będzie to bez wątpienia wódka. Jest to trunek, który od pokoleń gości na naszych stołach przy okazji różnych uroczystości rodzinnych i imprez okolicznościowych.

Zmieniający się wizerunek wódki

Ogromna konkurencja na rynku wysokoprocentowych napojów alkoholowych i dostępność trunków z praktycznie każdej części świata wymaga od producentów podążania za zmieniającymi się trendami. Lata dawno już minione, z którymi wódka była kojarzona jednoznacznie, aczkolwiek mało pozytywnie, wymusiły konieczność zmiany jej wizerunku. Obecnie, tak jak w przypadku innych napojów alkoholowych, również na temat wódki prowadzone są różnego typu warsztaty, przybliżające konsumentom tajniki produkcji czy sposoby rozróżniania różnych gatunków tego trunku. Pokazuje to odbiorcy finalnemu, że wódkę, tak jak każdy inny alkohol, można degustować oraz umiejętnie łączyć z różnego typu posiłkami.

Pan Tadeusz wódka - cena

Jednym z ważniejszych aspektów jest dla konsumenta cena. Od czego zależy cena wódki i czy powoduje, że wódka może być konkurencyjna na rynku alkoholi mocnych? Jak wynika z wyliczeń Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy 75 procent ceny wódki w Polsce stanowią podatki VAT i akcyza. Akcyza na mocne alkohole jest w Polsce wyższa niż w Niemczech, Czechach, Słowacji czy Ukrainie.

Na przykładzie trunku Pan Tadeusz zastanówmy się, czy jeszcze od czegoś zależy cena wódki? Oczywiście czynników, wpływających na finalną jej cenę, jest mnóstwo. Biorąc pod uwagę etap produkcji, kluczowe znaczenie dla ceny końcowej, ma rodzaj oraz jakość surowców. Wódka jest produktem uzyskiwanym w wyniku zmieszania odpowiednich proporcji spirytusu rektyfikowanego z wodą. Wódka może mieć charakter czysty, jak np. Pan Tadeusz bądź z dodatkami smakowymi. Spirytus uzyskuje się w procesie destylacji, a następnie rektyfikacji. Głównym surowcem stosowanym do wytworzenia spirytusu są zboża lub ziemniaki. Obecnie do produkcji używa się głównie zbóż, takich jak: żyto, pszenica, pszenżyto, kukurydza i jęczmień. W dużej mierze więc od tego surowca zależy cena wódki.

Pozostałe koszty warunkujące cenę wódki

Do cen zbóż lub ziemniaków doliczyć należy koszty energii elektrycznej, gazu oraz paliw czy koszty zatrudnienia pracowników. Nie można też zapomnieć o cenie opakowania, a więc szklanych butelek. W przypadku wódki Pan Tadeusz są to stylowe butelki z tłoczonymi na nich napisami. Do tego koszt wykonania odpowiednich etykiet, tak aby wygląd wódki nawiązywał do polskich, szlacheckich tradycji. Zależy nam bowiem, żeby spożywany przez nas trunek oprócz wysokiej jakości szlachetnych wartości smakowych, cieszył również oko swoim estetycznym opakowaniem.

Jeśli zatanawiasz się, jaka jest cena wódki Pan Tadeusz, to nie musisz się martwić – nie jest ona zbyt wysoka.

Jak widać składowych, od których zależy cena wódki, jest niemało, a i tak lwią część ceny tego trunku stanowią podatki, które zapłacić musi Skarbowi Państwa producent. Co oczywiście powoduje, że są one zawarte w finalnej cenie wódki i tak naprawdę płaci je i tak konsument.