rolnik

Jak zostać rolnikiem?

Według przepisów rolnikiem jest osoba, które posiada lub dzierżawi gospodarstwo o powierzchni nie większej niż 300 hektarów. Aby otrzymać taki status, trzeba posiadać również odpowiednie kwalifikacje. Gospodarstwa rolne w Polsce zwykle przechodzą z pokolenia na pokolenie.  Aby stać się rolnikiem, zaczynając od zera, należy spełnić kilka kryteriów, co może trochę potrwać.

Jak zostać rolnikiem? Kurs

Rolnikiem może zostać osoba, które nie ukończyła szkoły rolniczej. Musi jednak spełnić kilka wymogów. Powinna wykazać formalnie zdobyte doświadczenie w pracy w gospodarstwie rolnym. Branżowe szkoły oferują kwalifikacyjne kursy zawodowe dla rolników. Osoby co najmniej z wykształceniem zasadniczym zawodowym mogą ukończyć kształcenie w ramach takiego kursu. Po jego zdaniu kursant uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu. W ten sposób nie trzeba posiadać wykształcenia rolniczego, ponieważ spełnienie warunku w taki sposób jest równie ważne.

Jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

Aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje, ważne jest posiadanie stażu w sektorze rolniczym przez okres co najmniej 3 lat. Stając się rolnikiem indywidualnym, warto starać się o uzyskanie dopłat z Unii Europejskiej. Mając właściwy status, można liczyć na większą swobodę podczas zakupu ziemi. Osoby z zewnątrz, które zastanawiają się, jak zostać rolnikiem, decydują się również na kurs kwalifikacyjny, aby zostać pełnoprawnym farmerem.

Osoby, które posiadają wykształcenie zawodowe, podstawowe czy gimnazjalne, aby zostać rolnikiem, muszą przez minimum 5 lat pracować w tym sektorze. Ukończenie studiów na kierunku okołorolniczym to nie wszystko - ważny jest również staż pracy. Akt prawny, które reguluje kwestie nadawania statusu rolnika indywidualnego, stanowi ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Aby założyć gospodarstwo, trzeba posiadać przede wszystkim nieruchomość rolną. Daje to możliwość swobodnego uprawiania ziemi.

Staż pracy w rolnictwie

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się przede wszystkim okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS, zatrudnienie w gospodarstwie na podstawie umowy o pracę oraz status członka spółdzielni rolnej. Ubezpieczenie KRUS obejmuje rolników oraz ich małżonków, dzieci czy pomocników.

Jak zostać rolnikiem ekologicznym?

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się ekologiczne produkty, a co się z tym wiąże gospodarstwa działające w zgodzie z naturą. Jednak, aby zostać rolnikiem ekologicznym, trzeba przestrzegać kilka zasad. Ten system łączy w sobie praktyki korzystne dla środowiska i wysoki stopień różnorodności biologicznej. Rolnik prowadzący ekologiczną uprawę musi posiadać odpowiedni certyfikat, który potwierdza przestrzeganie przez niego norm Unii Europejskiej. 

Czy warto zostać rolnikiem?

Współczesny rolnik to nie tylko pracownik fizyczny. Musi być też księgowym i menadżerem, aby gospodarstwo dobrze prosperowało. Dochód z upraw zależy przede wszystkim od wielkości posiadanych gruntów. Co ważne, gospodarstwa ekologiczne mogą dodatkowo liczyć na dofinansowanie.

Zawód rolnika wiąże się również z pewnymi niedogodnościami. Na start trzeba zainwestować sporą sumę pieniędzy. Ponadto prowadzenie gospodarstwa wymaga dużego nakładu czasu i energii, a także nie jest łatwo zaplanować urlop czy wakacyjny wyjazd. Nowoczesne rolnictwo bardzo dynamiczne się rozwija.

Marzenie o prowadzeniu własnego gospodarstwa wśród natury wiąże się z pewnymi formalnościami. Jednak rolnik to nie tylko zawód, ale również styl życia. Praca w gospodarstwie nie jest łatwa i wymaga pewnych cech charakteru. Taka osoba musi nieustanie poszerzać swoją wiedzę na temat hodowli zwierząt czy uprawy roślin.

Status rolnika niesie ze sobą również pewne udogodnienia, m.in.: dotacje z Unii Europejskiej, niższe składki na ubezpieczenie czy możliwość swobodnego zakupu ziemi. Istnieją jednak dyskusje, czy w dzisiejszych czasach prowadzenie gospodarstwa jest opłacalne. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia do tematu, wizji i możliwości danego rolnika.